Moveoo

Jag bygger Moveoometoden på tre hörnstenar. Moveoo kommer från det latinska ordet Moveo som betyder ”jag rör mig”.

tre hörnstenar

Rotationer:

Under hela vår miljonåriga utveckling har rotationer dominerat vår vardagsrörelse. Oavsett om det var lugna eller våldsamma rörelser vi gjorde så var det med våra rotationsfunktioner vi skapade rörelser. Då vi dag utvecklar en vardag som blir alltmer passiv så är det mycket viktigt att tillföra varierade rotatonsinslag i träningen oavsett om vi ägnar oss åt elitidrott eller har en relativt lugn vardag. Olika obalanser i kroppen kan försvåra rotationen. Klassiska gymmaskiner och traditionell styrketräning stimulerar och utmanar inte rotationsegenskaperna nämnvärt. Med Moveoo eftersträvar vi effektiva rotationsrörelser som utvecklar och effektiviserar rörelsestyrkan.

Instabilitet:
Vi delar in kroppens muskelsystem i mobila muskler och stabiliserande muskler.
Rörelsen blir som mest effektiv om dessa system jobbar i balans och harmoni med varandra. Samspelet mellan dessa rörelsesystem ska normalt utvecklas under vår barndom då vi är programmerade att vara ute och leka och utforska på ett lekfullt sätt.
Något som nuförtiden inte är en självklarhet. En barndom framför dator och läxor hämmar samspelet och minskar chansen till bra och naturliga rörelser. Idrottsmän och motionärer som tränar isolerat, ensidigt och muskel för muskel får inte heller rätt stimulering. Inom Moveoo sker en ständig rörelseutveckling ställt efter individens behov och förutsättningar. Vi utmanar med instabilitet som stimulerar stabiliteten på ett naturligt sätt.

Utmaning:
Det som gjorde att vi är som vi är idag var utmaning. Ständigt provade vi oss fram med nyfikenheten som främsta bränsle. Att utmana fick oss att överleva. Vi sökte oss ständigt framåt samtidigt som att vi utvecklade oss fysiskt och mentalt. På så sätt kom kropp och själ att jobba ihop. Vi tror att det är därför som våra deltagare så snabbt får resultat samtidigt som att de har kul. Vi får dem att gilla och acceptera utmaningen. Vi får dem att känna efter och samtidigt flytta fram gränserna. Moveoo är ett sätt att vidareutveckla och stärka sin rörelse och prestation samtidigt som en sund och anpassad livsstil växer fram.
Inom Moveoo pratar vi inte i termer som –kan inte, går inte, orkar inte.
Vi accepterar helt enkelt att vi är där vi är och så jobbar vi framåt.
För att alla ska kunna vara med och prestera på ett inkluderande sätt där ingen stöts ut har vi med Moveoo skapat en träningsmetod där individen eller deltagarna tränar efter individuella förutsättningar inom olika tidsintervaller. Det gör att alla kan vara med och anstränga sig på ett effektivt sätt.

Vi praktiserar två tekniker.

två tekniker

-Övningsteknik. Det är här som de flesta tränare och aktiva fortfarande hämtar sin träning. Den bygger på att förutbestämda och tillrättalagda övningar där störande inslag tas bort. Med övningsteknik jobbar man många gånger med liksidig belastning och med isolerade händer och/eller fötter. Man räknar antalet som ska utföras, överblickar puls med mera. Även många tränare som säger sig jobba funktionellt använder sig av övningsteknik där rörelsen upprepas på samma sätt.

-Rörelseteknik. Denna teknikmetod har vi utvecklat inom Moveoo för att skapa rörelsemöjligheter kring träningen, inte monotona övningsbegränsningar. Med denna teknik eftersträvar vi att aktivera kroppens unika system som skapats under 1000-tals år. Alltså kopplar vi samman hjärna, nerver och muskler i träningen. Vi lägger på olika utmaningar till rörelsen beroende på individens mål och förutsättningar. Med rörelseteknik vill vi skapa starkare rörelse på ett naturligt sätt samtidigt som att träningen är inspirerande och kul vilket gör att allt fler människor söker sig till denna typ av träning oavsett om de är på elitnivå eller nybörjare.

Vill du själv träna Moveoo?

Gå till våra träningsmoduler som alla bygger på Moveoometoden. Där kan du utbilda dig till instruktör.

Våra koncept

"Ingen träning blir bättre än vad du gör den till, se till att gör den bra, och rolig" - Jose Nuñez

Jose Nuñez är grundare av Bodies In Motion som genom de 25 verksamma åren visserligen har bytt namn par gånger men alltid haft samma passion för att utveckla funktionell, effektiv och framför allt rolig träning.

I denna blogg kan du ta del av Jose’s tankar och tips. Även komma med reflektioner och kommentarer.

Författare till:

   
mxdcvaraklader
springtime

© 2021 José bloggen.